FC2ブログ
自分はちなみに忍/戦3ですよw
タゲ保有率を注目してくれると嬉しいかもw

倒した数:51 平均獲得経験値:0.0 (+0.0) 総獲得経験値:0 (内専心:0)
平均戦闘時間/間隔:78.8s / 9.2s 時給:0.0 狩り時間:1h14m50s 総獲得ギル:0
最大チェーン/平均:0 / NaN (非数値)

モンスター__________ __累計 ____割合 総戦闘時間 ____平均 標準経験値 __平均[最大/最小]
Enhanced Beetle_____ _____6 [_11.8%] _____6m50s ____1m8s _________0 ___0.0[___0/___0]
Enhanced Lizard_____ _____9 [_17.6%] _____8m45s _____58s _________0 ___0.0[___0/___0]
Enhanced Mandragora_ _____9 [_17.6%] ____12m42s ___1m24s _________0 ___0.0[___0/___0]
Enhanced Pugil______ _____6 [_11.8%] _____8m26s ___1m24s _________0 ___0.0[___0/___0]
Enhanced Slime______ _____6 [_11.8%] ____11m19s ___1m53s _________0 ___0.0[___0/___0]
Enhanced Tiger______ _____9 [_17.6%] _____11m6s ___1m14s _________0 ___0.0[___0/___0]
Enhanced Vulture____ _____6 [_11.8%] _____7m51s ___1m18s _________0 ___0.0[___0/___0]


与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
黒/白1__________ _48270 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] _48270[__61]
黒/白2__________ _21035 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] _21035[__73]
忍/戦1__________ _84244 _59643[1187/1278] ______[____/____] _24601[__57/__57]
忍/戦2__________ _96505 _69086[1277/1391] ______[____/____] _27419[__61/__61]
忍/戦3__________ 120650 _75231[1571/1690] ______[____/____] _45419[__89/__89]
赤/白___________ ___172 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ___172[__16]
黒/白3__________ _36689 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] _36689[__79]
戦/忍___________ _82882 _43308[1570/1933] __1462[__34/__80] _38112[__82/__82] ______[____]
技連携__________ __5463 ______[____/____] ______[____/____] __5463[__61/__61]

与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___
忍/戦1__________ _59643 __50.2[_142/___3] _92.9%[1187/1278] _12.0%[_142/1187]
忍/戦2__________ _69086 __54.1[_132/___2] _91.8%[1277/1391] _18.5%[_236/1277]
忍/戦3__________ _75231 __48.0[_130/___0] _93.0%[1571/1690] _18.9%[_297/1571]
戦/忍___________ _43308 __27.9[_150/___0] _81.2%[1570/1933] _14.2%[_223/1570]

与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___
戦/忍___________ __1462 __43.0[__70/__21] _42.5%[__34/__80] __8.8%[___3/__34]

与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
忍/戦1__________ 空__________________ ___906 _453.0[_575/_331] 100.0%[___2/___2]
________________ 迅__________________ _23333 _448.7[_872/_143] 100.0%[__52/__52]
________________ 天__________________ ___346 _173.0[_197/_149] 100.0%[___2/___2]
________________ 反撃効果____________ ____16 __16.0[__16/__16] 100.0%[___1/___1]
忍/戦2__________ 空__________________ ___715 _238.3[_303/_182] 100.0%[___3/___3]
________________ 迅__________________ _26704 _460.4[1048/_176] 100.0%[__58/__58]
忍/戦3__________ 迅__________________ _44716 _604.3[1078/_168] 100.0%[__74/__74]
________________ 天__________________ ___490 _245.0[_279/_211] 100.0%[___2/___2]
________________ 反撃効果____________ ___213 __16.4[__21/___5] 100.0%[__13/__13]
戦/忍___________ カラミティ__________ ___372 _372.0[_372/_372] 100.0%[___1/___1]
________________ スピニングアクス____ __1981 _180.1[_320/_110] 100.0%[__11/__11]
________________ スマッシュ__________ ____36 __36.0[__36/__36] 100.0%[___1/___1]
________________ デシメーション______ ___455 _455.0[_455/_455] 100.0%[___1/___1]
________________ ラファールアクス____ ___559 _139.8[_218/__48] 100.0%[___4/___4]
________________ ランページ__________ _34709 _542.3[_944/__71] 100.0%[__64/__64]
技連携__________ 核熱________________ ___444 _111.0[_293/__21] 100.0%[___4/___4]
________________ 重力________________ ____21 __21.0[__21/__21] 100.0%[___1/___1]
________________ 切断________________ __2564 _102.6[_315/__22] 100.0%[__25/__25]
________________ 炸裂________________ __2434 __78.5[_270/__11] 100.0%[__31/__31]

与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] ____数_
黒/白1__________ ALL_________________ _48270 _791.3[1741/___0] [__61]
________________ サンダーII__________ ___484 _484.0[_484/_484] [___1]
________________ サンダーIII_________ __1796 _898.0[_932/_864] [___2]
________________ サンダーIV__________ _12147 1349.7[1422/1217] [___9]
________________ ディアII____________ _____1 ___1.0[___1/___1] [___1]
________________ ドレイン____________ ___724 __32.9[_207/___0] [__22]
________________ バーストII__________ __3176 1588.0[1741/1435] [___2]
________________ フリーズII__________ __1725 1725.0[1725/1725] [___1]
________________ ブリザドIII_________ __3360 _840.0[_887/_736] [___4]
________________ ブリザドIV__________ _24857 1308.3[1407/_463] [__19]
黒/白2__________ ALL_________________ _21035 _288.2[1085/___0] [__73]
________________ サンダーIV__________ __5012 1002.4[1025/_935] [___5]
________________ ディアII____________ ___156 ___3.5[___9/___0] [__44]
________________ ドレイン____________ ___236 __59.0[_171/___0] [___4]
________________ ファイアIV__________ ___823 _823.0[_823/_823] [___1]
________________ ブリザド____________ ___288 _144.0[_153/_135] [___2]
________________ ブリザドII__________ ___306 _306.0[_306/_306] [___1]
________________ ブリザドIII_________ ___622 _622.0[_622/_622] [___1]
________________ ブリザドIV__________ _13592 _906.1[1085/_429] [__15]
赤/白___________ ALL_________________ ___172 __10.8[__14/___1] [__16]
________________ ディアII____________ _____6 ___6.0[___6/___6] [___1]
________________ ディアIII___________ ___166 __11.1[__14/___1] [__15]
黒/白3__________ ALL_________________ _36689 _464.4[1698/___0] [__79]
________________ サンダーII__________ ___466 _466.0[_466/_466] [___1]
________________ サンダーIII_________ __2536 _845.3[_876/_821] [___3]
________________ サンダーIV__________ __8357 1193.9[1331/_642] [___7]
________________ ディアII____________ ____12 ___6.0[___8/___4] [___2]
________________ ドレイン____________ __1168 __28.5[_294/___0] [__41]
________________ バイオII____________ ____77 __77.0[__77/__77] [___1]
________________ フリーズII__________ __1698 1698.0[1698/1698] [___1]
________________ ブリザドII__________ __1292 _430.7[_442/_414] [___3]
________________ ブリザドIII_________ __6174 _771.8[_868/_420] [___8]
________________ ブリザドIV__________ _14909 1242.4[1317/1125] [__12]

弱体____________ ____________________ 成功率 [成功/回数]
黒/白1__________ ALL_________________ _97.5% [__77/__79]
________________ ショック____________ 100.0% [__13/__13]
________________ スタン______________ 100.0% [___4/___4]
________________ スリプガII__________ 100.0% [___7/___7]
________________ スリプルII__________ 100.0% [___5/___5]
________________ チョーク____________ 100.0% [___5/___5]
________________ ディスペル__________ 100.0% [___3/___3]
________________ バーン______________ 100.0% [__22/__22]
________________ ポイズンII__________ _90.9% [__20/__22]
黒/白2__________ ALL_________________ _81.3% [_165/_203]
________________ スタン______________ 100.0% [__29/__29]
________________ スリプガII__________ 100.0% [__24/__24]
________________ スリプルII__________ 100.0% [___3/___3]
________________ スロウ______________ _69.6% [__32/__46]
________________ スロウ・MB__________ 100.0% [___1/___1]
________________ パライズ____________ _67.3% [__33/__49]
________________ ブライン____________ _84.3% [__43/__51]
赤/白___________ ALL_________________ _95.5% [__21/__22]
________________ グラビデ____________ 100.0% [___6/___6]
________________ スリプルII__________ 100.0% [___6/___6]
________________ ディスペル__________ 100.0% [__10/__10]
________________ バインド____________ 100.0% [___5/___5]
________________ パライズII__________ _75.0% [___3/___4]
黒/白3__________ ALL_________________ _99.0% [_100/_101]
________________ ショック____________ 100.0% [___1/___1]
________________ スタン______________ 100.0% [__23/__23]
________________ スリプガII__________ 100.0% [___6/___6]
________________ スリプル____________ 100.0% [___2/___2]
________________ スリプルII__________ _85.7% [___6/___7]
________________ チョーク____________ 100.0% [__35/__35]
________________ バーン______________ 100.0% [__27/__27]被ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
白/召___________ ___756 ___323[___2/___3] ______[____/____] ___433[___5/___5] ______[____]
黒/白1__________ __1054 ___672[___4/___7] ______[____/____] ___382[___5/___6] ______[____]
黒/白2__________ __3582 __2493[__16/__18] ______[____/____] __1089[___7/___7] ______[____]
忍/戦1__________ __5338 __2685[__12/__94] ______[____/____] __2653[__13/__13] ______[____]
忍/戦2__________ __6955 __5136[__24/_146] ______[____/____] __1819[__15/__15] ______[____]
忍/戦3__________ _22811 _15566[__78/_512] ______[____/____] __7245[__33/__37] ______[____]
赤/白___________ ___686 ___562[___4/___4] ______[____/____] ___124[___2/___2] ______[____]
黒/白3__________ ___631 ___605[___5/___5] ______[____/____] ____26[___2/___2] ______[____]
戦/忍___________ __3690 __1055[___6/__57] ______[____/____] __2635[__13/__13] ______[____]

被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___ __ターゲット占有_
白/召___________ ___323 _161.5[_162/_161] _66.7%[___2/___3] __0.0%[___0/___2] __0.4%[___3/_846]
黒/白1__________ ___672 _224.0[_230/___0] _57.1%[___4/___7] __0.0%[___0/___4] __0.8%[___7/_846]
黒/白2__________ __2493 _166.2[_304/___0] _88.9%[__16/__18] __6.3%[___1/__16] __2.1%[__18/_846]
忍/戦1__________ __2685 _223.8[_376/_141] _12.8%[__12/__94] __8.3%[___1/__12] _11.1%[__94/_846]
忍/戦2__________ __5136 _214.0[_399/__79] _16.4%[__24/_146] __8.3%[___2/__24] _17.3%[_146/_846]
忍/戦3__________ _15566 _199.6[_375/__38] _15.2%[__78/_512] __7.7%[___6/__78] _60.5%[_512/_846]
赤/白___________ ___562 _187.3[_255/___0] 100.0%[___4/___4] __0.0%[___0/___4] __0.5%[___4/_846]
黒/白3__________ ___605 _151.3[_191/___0] 100.0%[___5/___5] __0.0%[___0/___5] __0.6%[___5/_846]
戦/忍___________ __1055 _175.8[_246/_130] _10.5%[___6/__57] __0.0%[___0/___6] __6.7%[__57/_846]

回避____________ 発生率[発生/回数] _ミス_______ _受け流し___ _カウンター_ _幻影・心眼_ _0ダメージ__
白/召___________ _33.3%[___1/___3] _33.3%[___1] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____]
黒/白1__________ _42.9%[___3/___7] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] _42.9%[___3] _14.3%[___1]
黒/白2__________ _11.1%[___2/__18] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] _11.1%[___2] __5.6%[___1]
忍/戦1__________ _87.2%[__82/__94] __4.3%[___4] __2.1%[___2] ___._%[____] _80.9%[__76] ___._%[____]
忍/戦2__________ _83.6%[_122/_146] __2.7%[___4] __2.7%[___4] ___._%[____] _78.1%[_114] ___._%[____]
忍/戦3__________ _84.8%[_434/_512] _11.1%[__57] __2.9%[__15] ___._%[____] _70.7%[_362] ___._%[____]
赤/白___________ __0.0%[___0/___4] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] _25.0%[___1]
黒/白3__________ __0.0%[___0/___5] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] _20.0%[___1]
戦/忍___________ _89.5%[__51/__57] __1.8%[___1] ___._%[____] ___._%[____] _87.7%[__50] ___._%[____]

戦闘不能________ _回数
忍/戦1__________ ____1

敵の技______________ _________________________ _平均 __数
Enhanced Beetle_____ ALL______________________ __2.2 __13
____________________ ライノアタック___________ __0.2 ___1
____________________ ライノガード_____________ __1.2 ___7
____________________ 高周波フィールド_________ __0.8 ___5
Enhanced Lizard_____ ALL______________________ __1.6 __14
____________________ ファイアボール___________ __0.3 ___3
____________________ プレイグブレス___________ __0.4 ___4
____________________ 邪視_____________________ __0.2 ___2
____________________ 体液分泌_________________ __0.3 ___3
____________________ 超低周波_________________ __0.2 ___2
Enhanced Mandragora_ ALL______________________ __1.8 __16
____________________ スクリーム_______________ __0.4 ___4
____________________ ヘッドバット_____________ __0.3 ___3
____________________ リーフダガー_____________ __0.3 ___3
____________________ 夢想花___________________ __0.7 ___6
Enhanced Pugil______ ALL______________________ __3.3 __20
____________________ アクアボール_____________ __0.8 ___5
____________________ ウォーターウォール_______ __0.8 ___5
____________________ ウォーターシールド_______ __0.8 ___5
____________________ スプラッシュブレス_______ __0.3 ___2
____________________ 威嚇_____________________ __0.5 ___3
Enhanced Slime______ ALL______________________ ____1 ___6
____________________ フルイドスプレッド_______ __0.2 ___1
____________________ フルイドスルー___________ __0.7 ___4
____________________ 消化_____________________ __0.2 ___1
Enhanced Tiger______ ALL______________________ __2.1 __19
____________________ クローサイクロン_________ __0.6 ___5
____________________ レイザーファング_________ __0.1 ___1
____________________ 咆哮_____________________ __1.4 __13
Enhanced Vulture____ ALL______________________ __1.8 __11
____________________ ウィングカッター_________ __1.5 ___9
____________________ ブラインドサイドバラージ_ __0.2 ___1
____________________ ボロードサイドバラージ___ __0.2 ___1


アビリティ______ ____________________ ____間隔 __数
白/召___________ 女神の印____________ ________ ___1
黒/白1__________ 精霊の印____________ ________ ___1
________________ 魔力の泉____________ ________ ___1
黒/白2__________ 女神の印____________ ________ ___1
________________ 精霊の印____________ __22m19s ___3
忍/戦1__________ ウォークライ________ ____5m9s __13
________________ バーサク____________ ____5m9s __13
________________ 挑発________________ ___2m28s __27
忍/戦2__________ ウォークライ________ ___6m41s __10
________________ バーサク____________ ___4m47s __14
________________ 挑発________________ _____59s __68
忍/戦3__________ ウォークライ________ __13m23s ___5
________________ バーサク____________ ____6m5s __11
________________ 挑発________________ ___1m14s __54
赤/白___________ コンバート__________ __22m19s ___3
________________ 女神の印____________ __22m19s ___3
黒/白3__________ 女神の印____________ ________ ___1
________________ 精霊の印____________ __33m29s ___2
戦/忍___________ アグレッサー________ ___5m34s __12
________________ ウォークライ________ ____6m5s __11
________________ ディフェンダー______ __33m29s ___2
________________ バーサク____________ ___5m34s __12
________________ マイティストライク__ __33m29s ___2
________________ 挑発________________ ___4m47s __14

ケアル系________ __累計 __平均 ___数_
白/召___________ _14476 _314.7 [__46]
黒/白1__________ __4086 _163.4 [__25]
黒/白2__________ __1079 __67.4 [__16]
赤/白___________ _17465 _286.3 [__61]
黒/白3__________ __2781 _154.5 [__18]

リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_
白/召___________ _23600 _400.0 [__59]

MP回復系________ __累計 __平均 ___数_
黒/白1__________ ___257 __36.7 [___7]
黒/白2__________ ___295 __73.8 [___4]
黒/白3__________ ___472 __94.4 [___5]

リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_
赤/白___________ _15450 _150.0 [_103]

---------------------------------------------------------
Generated by FFRep+1 version: 0.99h+7
集計ログ期間: 2006/08/31 19:57:02~2006/08/30 22:52:00
スポンサーサイト

管理者にだけ表示を許可する


| HOME |


Design by mi104c.
Copyright © 2020 エルメス(*´д`*)ハァハァ, All rights reserved.